Potrebujete pomoč?

Zahvaljujemo se vam za izkazan interes za izdelke VELUX. Za dodatno pomoč poglejte na pogosta vprašanja ali nas kontaktirajte preko spodnjih povezav.

Izjava o varovanju osebnih podatkov

Skupina VELUX spoštuje in ščiti vašo zasebnost. V nadaljevanju preberite, kako ravnamo z vašimi osebnimi podatki.

Ta izjava o varovanju osebnih podatkov opisuje obravnavo podatkov, ki nam jih zagotavljajo ali zbirajo naše digitalne platforme, ki obiskovalcem omogočajo dostop do naše spletne strani in uporabe naših storitev. Ta pravilnik o zasebnosti skupine VELUX Slovenija d.o.o. je skladen s Splošno uredbo o varstvu podatkov EU in tudi lokalno zakonodajo Republike Slovenije.

Če na posameznih straneh ni drugače določeno, je podjetje VELUX Slovenija d.o.o. odgovorno za zbiranje, shranjevanje in obdelavo vaših podatkov. Podjetje VELUX Slovenija d.o.o. je registrirano v Sloveniji, pod številko 5933951, z naslovom na Ljubljanska cesta 51a, 1236 Trzin, Slovenija. Naše matično podjetje je VELUX A/S, registrirano na Danskem s številko 30003519, s sedežem na naslovu Ådalsvej 99, 2970 Hørsholm.

Kontaktni podatki upravljalca:

Tel: 01 724 68 68

E-mail: velux@velux.si

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov (DPO):

varstvopodatkov@velux.com

1. Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Vaše osebne podatke obdelujemo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), Zakonom o varstvu osebnih podatkov in ostalimi predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov. V primeru, da ste naša stranka in pri nas opravite nakup ali za vas izvedemo kakšno drugo storitev, je posredovanje vaših podatkov pogodbena obveznost. Podatke bomo v tem primeru obdelovali le za namen izpolnjevanja pravic in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe (npr. dostava blaga, izvedba naročila, komunikacija povezana z nakupom). Če je pravna osnova za obdelavo podatkov vaša privolitev, imate pravico, da to privolitev kadar koli umaknete, vendar to ne vpliva na zakonitost obdelave s strani podjetja VELUX Slovenija d.o.o., preden ste privolitev umaknili. Če posredujemo osebne podatke organom pregona ali drugim državnim organom, delimo vaše osebne podatke, ker imamo zakonsko obveznost, da to storimo.

Osebne podatke lahko obdelujemo tudi, kadar je to potrebno za zakonite interese podjetja VELUX Slovenija d.o.o. , razen ko nad temi interesi prevladajo vaši interesi ali temeljne pravice in svoboščine.

2. Razlog in namen zbiranja osebnih podatkov s strani podjetja VELUX

V tem členu so opisane glavne kategorije podatkov, ki jih zbira podjetje VELUX Slovenija d.o.o., in glavni nameni zbiranja podatkov:

2.1 Kot pomoč pri vašem poizvedovanju

Vaši osebni podatki nam omogočajo, da se odzovemo na vaše zahteve po informacijah, na primer o izdelkih VELUX, da pripravimo ustrezne korake in ponudbo za vgradnjo izdelkov VELUX ali servis oken, da se lahko odzovemo v primeru zahtev v okviru garancije. Te informacije lahko razkrijemo znotraj skupine VELUX, in tudi ustreznim neodvisnim monterjem ali trgovcem, da bi lahko pomagali strankam pri njihovem poizvedovanju ali poskrbeli za storitve ali ponudbe. Pravna podlaga za obdelavo teh osebnih podatkov je predpogodbeni oziroma pogodbeni odnos na podlagi 1. (b) odstavka 6. člena GDPR. V primeru, ko želite prejeti zgolj neko splošno informacijo in še ne gre za konkretno poizvedovanje o naših izdelkih ali storitvah, je pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov naš zakoniti interes na podlagi 1. (f) odstavka 6. člena GDPR. Kadar nam dovolite, da vaše podatke shranimo in obdelujemo za nadaljnjo tržno komunikacijo izven in neodvisno od vašega povpraševanja, je pravna podlaga za obdelavo privolitev posameznika na podlagi 1. (a) odstavka 6. člena GDPR. Posredovanje osebnih podatkov je v vsakem primeru prostovoljno. Vendar če podatkov ne posredujte, potem od nas ne morete prejeti želenih podatkov, informacij, ponudb, ne morete z nami skleniti pogodbe in ne morete uveljavljati garancij.

2.2 Kupci in potencialni kupci

Osebne podatke strank in potencialnih strank, vključno z imeni, podatki za stik, podatki o plačilnih navadah in kreditnih karticah, kreditnimi in drugimi informacijami, zbiramo, ker jih potrebujemo za poslovanje s posamezniki ali organizacijami. Podatke lahko razkrijemo trgovcem, neodvisnim monterjem in tudi logističnim partnerjem, da lahko poskrbijo za naročilo, vključno z izvedbo dostave izdelkov VELUX kupcu ali pomočjo pri poizvedovanju. Pravna podlaga za obdelavo teh osebnih podatkov je predpogodbeni ali pogodbeni odnos na podlagi 1. (b) odstavka 6. člena GDPR. Kadar nam dovolite, da vaše podatke shranimo in obdelujemo za nadaljnjo tržno komunikacijo izven in neodvisno od sklenjene pogodbe, je pravna podlaga za obdelavo privolitev posameznika na podlagi 1. (a) odstavka 6. člena GDPR. Posredovanje osebnih podatkov je v vsakem primeru prostovoljno. Vendar če podatkov ne posredujte, potem od nas ne morete prejeti ponudbe in ne skleniti pogodbe.

2.3 Razvoj poslovanja

Osebni podatki, ki nam jih zaupate ali so zbrani avtomatsko na naših digitalnih orodjih, bodo uporabljeni za naše boljše poznavanje uporabnikov naših izdelkov in rešitev ter bodo osnova za relevantna sporočila in ponudbe ob priložnostih vašega kontakta z nami.

Osebni podatki bodo uporabljeni za izboljšave proizvodov. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov obiskovalcev spletne strani je privolitev posameznika na podlagi 1. (a) odstavka 6. člena GDPR. Nekateri podatki, se zaradi preprečevanja zlorab zbirajo tudi na podlagi zakonitega interesa podjetja na podlagi 1. (f) odstavka 6. člena GDPR.

2.4 Trženjski nameni

Z vašim dovoljenjem, če je to zahtevano, lahko vaše osebne podatke uporabimo, da bi vas obveščali o poslovanju, izdelkih in storitvah skupine VELUX.

Za namene komuniciranja uporabljamo različne komunikacijske kanale, za katere ste nam dali soglasje.

Dejavnosti, kot sta prilagajanje vašim željam in profilu s preslikavo vaših nastavitev ter pošiljanje prilagojenih trženjskih sporočil o serijah izdelkov (kot so okna in dodatki za okna) in storitvah po e -pošti in z osebno prilagojenimi oglasi na spletnih mestih skupine VELUX, na drugih spletnih mestih in v družbenih omrežjih izvajamo s prenosom teh osebnih podatkov svojim oglaševalskim partnerjem za zgoraj navedene namene v obliki zgoščenih vrednosti ali z uporabo primerljivih varnostnih ukrepov.

Osebni podatki, zbrani na naših digitalnih platformah, bodo uporabljeni tudi za izboljšanje našega vpogleda v potrošnike ter kot podlaga za ustrezna sporočila in ponudb na vseh stičnih točkah, ki jih morda imate z družbo VELUX A/S. Osebni podatki bodo uporabljeni tudi za razvoj izdelkov in storitev z zbiranjem osebnih podatkov obiskovalcev ali strank v okviru anket.

Izvajamo tržne raziskave za zbiranje informacij o trgih od različnih ciljnih skupin (npr. potrošnikov, monterjev, trgovcev, arhitektov, razvijalcev), da bi izboljšali svoje razumevanje trgov in njihovih potreb ter tako zagotovili najboljšo vrednost in podporo. Raziskave izvajamo interno (preprosta vprašanja, informacije), pri bolj zapletenih projektih pa jih oddamo v izvajanje zunanjim profesionalnim raziskovalnim agencijam. Uporabljen bo celoten obseg pristopov v spletu in zunaj njega. Osebni podatki so potrebni za obveščanje, povabila in potrebno poslovno segmentacijo anketirancev. 

Če ne želite prejemati nobenih nadaljnjih informacij, se lahko preprosto in brezplačno kadar koli odjavite od naših trženjskih sporočil. Načini, kako to storiti, so opisani v razdelkih za naročanje ali prejemanje naših trženjskih sporočil. Za odjavo se lahko na nas obrnete tudi po e-pošti ali navadni pošti – glejte razdelek 8. Če se odjavite od prejemanja trženjskih sporočil, bomo vaše osebne podatke izbrisali v roku dveh mesecev, razen če jih obdelujemo za druge namene v okviru razdelka 2.1-2.12.

2.5 Ankete za obiskovalce in kupce

Osebne podatke obiskovalcev naših digitalnih orodij ali kupcev lahko zbiramo kot del anket o storitvah in izdelkih podjetja VELUX. V takšnih primerih vaše podatke lahko delimo znotraj skupine VELUX z namenom izvedbe takšnih anket. V takšnih primerih vaših osebnih podatkov brez vašega dovoljenja ne bomo uporabljali za tržne komunikacije. Pravna podlaga za obdelavo podatkov obiskovalcev spletne strani je privolitev posameznika na podlagi 1. (a) odstavka 6. člena GDPR.

2.6 Obiskovalci

Če želite obiskati naš razstavni prostor in si rezervirati termin ali sodelovati na dnevih odprtih vrat ali razstavah, ki jih občasno organiziramo, bomo za tako srečanje zbrali osebne podatke, ki bodo vključevali vaše ime, e -poštni naslov ter morda tudi telefonsko številko in naslov. S temi osebnimi podatki vas lahko sprejmemo in vam zagotovimo pomoč, kot je opisano v razdelku 2.2.

2.7 Kandidati za delovna mesta in potencialni izvajalci

Ko se nekdo prijavi na prosto delovno mesto ali ko želi skleniti pogodbo z nami, lahko zbiramo nekatere podatke, kot so ime, podatki za stik, podatki o izobrazbi, podatki o delovnih izkušnjah, ustrezne navedbe in informacije o poklicnih interesih. Te podatke lahko pridobimo neposredno od vas, od svetovalcev za zaposlovanje in prejšnjih delodajalcev ter drugih oseb, vključno z referencami in javno dostopnimi viri. Te informacije uporabljamo kot pomoč pri sprejemanju odločitve, ali osebi ponuditi zaposlitev oz. ali s ponudnikom skleniti pogodbo. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov kandidatov sta Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti na podlagi 1. (c) odstavka 6. člena GDPR.

2.8. Usposabljanja za partnerje

Organiziramo usposabljanja za različne skupine poslovnih partnerjev in njihove zaposlene (npr. za monterje, trgovce, arhitekte). Namen tega je, da zagotovimo njihovo pripravljenost, zlasti za montažo in prodajo izdelkov VELUX ter svetovanje o teh izdelkih, spremljanje njihovega strokovnega znanja in ocenjevanje pridobljenega znanja.

Usposabljanje je lahko stacionarno ali spletno. Osebni podatki, zahtevani v zvezi z dejavnostjo, so potrebni za izvajanje usposabljanja in za spremljanje preteklih usposabljanj udeležencev.

2.9. Dogodki za naše partnerje, športni dogodki

Za partnerje občasno organiziramo različne dogodke (npr. športne prireditve, konference, razstave). V obsegu, potrebnem za organizacijo teh dogodkov in upravljanje potrebnih rezervacij, obdelujemo osebne podatke in jih po potrebi tudi posredujemo tretjim osebam, ki sodelujejo pri organizaciji (npr. potovalnim agencijam, zavarovalnicam, prizorišču športnega dogodka).

Na teh prireditvah lahko nastanejo fotografije in videoposnetki, ki jih lahko objavimo na straneh skupnosti, v revijah in na našem spletnem mestu. Uporaba posnetkov in fotografij, na katerih je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, predstavljena na prepoznaven, edinstven način, bo izvedena v skladu z zakonskimi zahtevami glede uporabe podobe posameznika.

2.10 Oglaševalske akcije

Za različne skupine strank organiziramo različne akcije (npr. nagradne programe, akcije vračila denarja, nagradne igre). Osebni podatki, zahtevani v povezavi z dejavnostmi, so potrebni za izvedbo akcije. Pred vstopom v dejavnost se zbira sprejem pogojev in določil.

2.11 Skladnost z zakonodajo

Osebne podatke lahko zbiramo, kot to zahteva ali dovoljuje zakonodaja. Osebni in neosebni podatki, ki jih zberemo, so obravnavani kot zaupni in jih ne bomo prodali ali posredovali tretjim osebam, razen izjem navedenih v tej izjavi.

2.12 Rok trajanja shranjenih podatkov

Osebni podatki pridobljeni na podlagi privolitve posameznika se hranijo do preklica privolitve, razen če je že prej dosežen namen, zaradi katerega so se zbrali ni nadalje obdelovali. Posameznik lahko svojo privolitev za obdelavo podatkov kadarkoli prekliče.

Podatki o kupcih iz prodajne pogodbe in kreditne pogodbe se lahko hranijo še 5 let po izpolnitvi obveznosti iz pogodbe na podlagi 346. člena Obligacijskega zakonika (OZ, Ur. l RS št. 97/2007 in naslednji).

Računi (in osebni podatki, ki se nahajajo na njih) se hranijo 10 let po poteku leta, na katero se računi nanašajo, na podlagi 5. odstavka 86. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1-UPB3, Ur.l. RS, št. 13/2011, in naslednji).

Na teh prireditvah lahko nastanejo fotografije in videoposnetki, ki jih lahko objavimo na straneh skupnosti, v revijah in na našem spletnem mestu. Uporaba posnetkov in fotografij, na katerih je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, predstavljena na prepoznaven, edinstven način, bo izvedena v skladu z zakonskimi zahtevami glede uporabe podobe posameznika.

3. Kako zbiramo vaše podatke

Podatke, ki nam jih posredujete, zbiramo, ko se na nas obrnete zaradi izdelkov, storitev ali informacij, se prijavite na naših spletnih straneh, sodelujete v javnih forumih ali drugih dejavnostih na naših digitalnih orodjih, se odzovete na ankete za kupce ali kako drugače komunicirate z nami.

Ta spletna stran vsebuje povezave do drugih spletnih mest (kot so Facebook, Google+, YouTube, Pinterest), na katera se ta izjava o varovanju osebnih podatkov ne nanaša. Upoštevajte, da nismo podporniki drugih spletnih mest in njihovih vsebin. Priporočamo vam, da preberete izjave o zasebnosti za vsako spletno mesto, ki ga obiščete.

3.1.         Uporaba piškotkov

Podatke zbiramo z različnimi tehnologijami, med drugim tudi s piškotki. To vključuje obiske naših spletnih mest in aplikacij ali uporabo naših aplikacij na spletnih mestih ali platformah tretjih oseb. Piškotki so majhne datoteke, ki shranijo podatke v osebnem računalniku, mobilnem telefonu ali drugih napravah. Entiteti, ki piškotek namesti v napravi posameznika, omogočajo, da to napravo prepozna na različnih spletnih mestih, v napravah in/ali med sejami brskanja. Piškotki se uporabljajo za številne koristne namene. Nam in tretjim osebam na primer pomagajo razumeti, kateri del našega spletnega mesta je najbolj priljubljen, ker nam omogočajo vpogled v podatke o tem, do katerih strani in funkcij dostopajo obiskovalci in koliko časa porabijo na straneh. Več informacij o piškotkih je v našem pravilniku o piškotkih na https://www.veluxtrgovina.si/kontakt-in-pomoc/politika-uporabe-piskotkov

3.2.         Spletna analitika na Googlu

Naše spletno mesto uporablja spletno analitično storitev Google Analytics družbe Google Inc. (»Google«). Google Analytics uporablja piškotke, ki omogočajo analiziranje vaše uporabe spletnega mesta. Podatki, ki jih piškotek generira o vaši uporabi našega spletnega mesta, se običajno prenesejo v Googlov strežnik v ZDA in tam shranijo. Če pa je na spletnem mestu vklopljena anonimizacija naslovov IP, bo Google vaš naslov IP vnaprej skrajšal v državah članicah Evropske unije ali drugih pogodbenicah pogodbe o Evropskem gospodarskem prostoru. Celoten naslov IP bo le v izjemnih primerih poslan v Googlov strežnik v ZDA in tam skrajšan. Google bo v imenu upravljavca tega spletnega mesta te podatke uporabil za ocenjevanje vaše uporabe spletnega mesta za pripravo poročil o dejavnostih na spletnem mestu in zagotavljanje drugih storitev, povezanih z uporabo spletnega mesta in interneta, upravljavcu spletnega mesta. Naslov IP, ki ga Google Analytics posreduje v okviru storitve Google Analytics, ne bo združen z drugimi Googlovimi podatki. Shranjevanje piškotkov lahko preprečite v nastavitvah brskalnika, vendar upoštevajte, da v tem primeru morda ne boste mogli uporabiti vseh funkcij našega spletnega mesta. Poleg tega lahko Googlu preprečite zbiranje podatkov, ki jih generira piškotek in so povezani z vašo uporabo spletnega mesta (vključno z vašim naslovom IP), ter obdelavo teh podatkov s prenosom in namestitvijo vtičnika za brskalnik, ki je na voljo na tej povezavi: http://tools.google.com/dlpage.

3.3.         HubSpot

Uporabljamo programsko opremo HubSpot družbe HubSpot Inc. iz ZDA, in sicer za spletne trženjske dejavnosti, kot je razpošiljanje glasil. To programsko opremo uporabljamo v okviru dohodnega trženja. Pomaga nam pri statističnih analizah in ocenjevanjih vedenja prijavljenih uporabnikov, da bi lahko bolje uskladili svojo strategijo trženja in optimizirali vsebino, ki vam jo zagotavljamo. Uporabljamo piškotke. Shranjevanje piškotkov lahko kadar koli preprečite tako, da ustrezno nastavite programsko opremo brskalnika, izbrišete že shranjene piškotke ali zavrnete njihovo uporabo. Upoštevajte, da v primeru, da so piškotki blokirani, ne boste mogli v celoti uporabljati storitev, ki so na voljo na našem spletnem mestu. Za več informacij glejte pogoje uporabe in pravilnik o zasebnosti družbe HubSpot Inc. na naslovih http://www.hubspot.com/terms-of-service in http://www.hubspot.com/privacy-policy. Če ne želite, da se podatki o vašem obisku uporabijo za opisane namene, se lahko obrnete tudi na nas. Za vse podatke, ki jih zbiramo, velja ta pravilnik o zasebnosti.

3.4. Drugo

Spletni obrazci na našem spletnem mestu velux.si vam omogočajo, da se na nas obrnete glede pritožb, ponudb, nasvetov ipd.

4. Posredovanje vaših podatkov drugim podjetjem

Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali drugim, razen izjemoma v naslednjih primerih:

Ko povezana podjetja ali tretje osebe opravljajo storitve v našem imenu, na primer odgovarjajo na vaše zahteve, ali dostavljajo pakete in storitve za stranke, in podobno. Tem podjetjem je prepovedano uporabljati vaše osebne podatke za druge namene kot tiste, ki smo jih od njih zahtevali mi ali jih od njih zahteva zakonodaja.

Vaše podatke lahko delimo tudi z izbranimi tretjimi osebami, navedenimi med spodnjimi kategorijami prejemnikov:

             Poslovni partnerji, dobavitelji in podizvajalci, s katerimi sodelujemo na področju dostave, stikov s kupci, upravljanja spletnih mest in gostovanja.

•             Upravitelji in dobavitelji storitev na področju tehnologije, ki omogoča sledenje, upravljanje s podatki, analitiko in optimizacije na področju spletnih platform podjetja.

•             Oglaševalci in oglaševalske mreže, ki zahtevajo dostop do podatkov za distribucijo relevantnih vsebin uporabnikom, ki so oddali strinjanje.

•             Družbena omrežja, če je to zahtevano pri obdelavi podatkov, za katere ste podali strinjanje.

•             Podjetja skupine VELUX ali tretje osebe, ki v imenu našega podjetja upravljajo digitalne platforme in orodja za zagotavljanje storitev, povezanih z našimi dejavnostmi (npr. program zbiranja točk, akcije vračila gotovine, nagradne igre, usposabljanje) ali za omogočanje stika z vami;

•             Tretje osebe, ki v imenu našega podjetja fotografirajo in snemajo videoposnetke, na primer zmagovalcev nagradnih iger, donatorjev, udeležencev usposabljanj, dogodkov.

Ta podjetja lahko vaše osebne podatke uporabljajo samo za namene, ki jih zahteva naše podjetje ali določa zakonodaja.V primerih ko sodelujemo z zunanjimi izvajalci storitev, (v takšnih primerih obdelovalci podatkov), z njimi sklenemo dogovor o obdelovanju podatkov glede obdelave vaših osebnih podatkov. Tukaj nismo navedli vseh prejemnikov osebnih podatkov, temveč le tiste obdelovalce osebnih podatkov, ki so izven Evropske Unije, glej odstavka 4.1.-4.2. Razlog za to odločitev leži v dejstvu, da smo del skupine, ki deluje globalno in sodeluje z velikim številom prejemnikov in popis vseh prejemnikov ne bi pripomogel k transparentnosti. Dobavitelje tudi po potrebi redno menjamo in bilo bi praktično nemogoče ves čas vzdrževati pravilen seznam. Hkrati bi vas morali ob vsaki spremembi o tem obvestiti in menimo, da bi bilo to preveč obremenjujoče za vas. Zato verjamemo, da je seznam kategorij prejemnikov bolj pregleden kot poimenski seznam vseh prejemnikov osebnih podatkov.

Prejemniki zunaj EU:  Pri uporabi ali razkritju osebnih podatkov, prenesenih iz Evropske unije, uporabljamo standardne pogodbene klavzule, ki jih je odobrila Evropska komisija, uporabljamo druge načine za zagotavljanje bistveno enakovrednih zaščitnih ukrepov, ki so v skladu s pravom Evropske unije, ali pridobimo vaše soglasje.

4.1 HubSpot

Programsko opremo podjetja HubSpot Inc. iz ZDA, uporabljamo za svoje spletne marketinške dejavnosti, kot je pošiljanje novic. Ta programska oprema se uporablja v okviru vhodnega marketinga in nam pomaga s statističnimi analizami in vrednotenji vedenja prijavljenih uporabnikov, da bolje uskladimo svojo marketinško strategijo in optimiziramo vsebine, ki vam jih ponujamo. Uporabljamo piškotke. Za več informacij si oglejte pogoje uporabe in pravilnik o zasebnosti podjetja HubSpot Inc. na povezavah http://www.hubspot.com/terms-of-service in http://www.hubspot.com/privacy-policy. Če ne želite, da informacije o vašem obisku uporabljamo v opisane namene, se lahko obrnete tudi na nas. Za vse podatke, ki jih zbiramo, velja ta izjava o varovanju osebnih podatkov. Osebni podatki se podjetju HubSpot Inc. posredujejo na podlagi standardnih pogodbenih določil (SCC), ki so del dogovora o obdelavi podatkov, sklenjenega med nami in HubSpot Inc.

5. Vaš nadzor in pravice

Informacije in dostop do osebnih podatkov:

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate v vsakem trenutku pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

 • ·namene obdelave;
 • ·vrste zadevnih osebnih podatkov;
 • uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
 • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
 • ·obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
 • pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu (Informacijskem pooblaščencu RS);
 • kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
 • ·obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena 22(1) in (4) GDPR, ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Pravica do popravka:

Posameznik ima pravico da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«):

Posameznik ima pravico, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke pod določenimi pogoji brez nepotrebnega odlašanja izbrisati.

Pravica do omejitve obdelave:

Posameznik ima pravico, da upravljavec pod določenimi pogoji omeji obdelavo osebnih podatkov.

Pravica do prenosljivosti podatkov:

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral.

Pravica do ugovora:

Posameznik ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, vključno z oblikovanjem profilov. Upravljavec preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Avtomatizirano sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilov:

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva.

Omogočamo vam določen nadzor in odločitve glede našega zbiranja, uporabe in deljenja vaših podatkov. Skladno z lokalno zakonodajo lahko nadzor in odločanje z vaše strani vključuje naslednje točke:

 • Spremenite lahko svojo odločitev glede naročnine, prejemanja novic in obvestil.
 • Lahko se odločite, ali želite od nas prejemati tržna sporočila o izdelkih in storitvah, za katere menimo, da vas utegnejo zanimati.
 • Lahko se odločite, ali nam dovolite, da vaše osebne podatke delimo z drugimi podjetji, da vam pošiljajo tržna sporočila o svojih izdelkih in storitvah, kot primer izvajalci ali arhitekti.
 • Lahko se odločite, ali želite prejemati obvestila iz naslova ciljnega oglaševanja oglaševalskih omrežij, ponudnikov izmenjav podatkov in tržne analitike ter drugih storitev.
 • Lahko zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov, ki jih hranimo, da bi popravili netočne ali nepopolne podatke, in v določenih okoliščinah lahko zahtevate, da podatke, ki jih hranimo o vas, izbrišemo iz svojih evidenc (pravice fizičnih oseb).
 • Od prejemanja novic se lahko vedno odjavite preko odjavnega obrazca v elektronskem sporočilu ali preko telefona, brez da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Vaš nadzor in odločitve lahko uveljavljate ali zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov tako, da stopite v stik s podjetjem na varstvopodatkov(at)velux.com ali sledite navodilom v sporočilih, ki ste jih prejeli. Prosimo, upoštevajte dejstvo, da vam morda ne bomo mogli zagotoviti določenih izdelkov in storitev, če nam ne dovolite zbirati vaših osebnih podatkov, prav tako nekatere naše storitve morda ne bodo mogle upoštevati vaših interesov in preferenc. Če imate kakršna koli vprašanja o točno določenih osebnih podatkih o vas, ki jih obdelamo ali shranimo, se obrnite na podjetje na  varstvopodatkov(at)velux.com ali po pošti.

Na vašo zahtevo bomo odgovorili v roku enega meseca, z možnostjo podaljšanja roka za dodatni mesec dni. V primeru podaljšanja vas bomo o tem obvestili znotraj meseca dni po prejemu vaše zahteve.

6. Varnost, integriteta in hranjenje podatkov

Varnost, integriteta in zaupnost vaših podatkov so za nas izjemno pomembne. Naša skupina izvaja tehnične, administrativne in fizične varnostne ukrepe, namenjene zaščiti podatkov pred nepooblaščenim dostopom, razkritjem, uporabo in spreminjanjem. Občasno preverjamo svoje varnostne postopke, da pretehtamo ustrezne najnovejše tehnologije in metode. Prosimo, upoštevajte, da kljub našim najboljšim prizadevanjem nobeni varnostni ukrepi niso popolni ali takšni, da bi jih bilo nemogoče zaobiti. Vaše osebne podatke bomo hranili tako dolgo, kolikor je potrebno za namene, navedene v tej izjavi o varstvi osebnih podatkov, razen če je daljše obdobje hranjenja potrebno ali ga dovoljuje zakonodaja. Informacijo bomo redno osveževali, da jo obdržimo posodobljeno.

7. Spremembe te izjave o varovanju osebnih podatkov

Občasno lahko to izjavo spremenimo tako, da jo prilagodimo najnovejšim tehnologijam, industrijskim praksam, zakonodajnim zahtevam ali za druge namene. Na naših digitalnih platformah bo objavljena veljavna verzija izjave o varovanju osebnih podatkov. Svetujemo vam, da redno spremljate Izjavo o varovanju osebnih podatkov, če tako zahteva veljavna zakonodaja, bomo pred spremembami zanje pridobili vašo privolitev.

8. Pripombe in vprašanja

Če imate pripombo ali vprašanje o tem pravilniku o zasebnosti, se obrnite na podjetje preko varstvopodatkov(at)velux.com, telefonsko ali po pošti. Če niste zadovoljni z načinom ravnanja z vašimi osebnimi podatki, lahko vložite pritožbo. Uporabite podatke za stik navedene na koncu te izjave. V primeru vložene pritožbe morate podatke za stik z vami posredovati družbi VELUX Slovenija d.o.o. Vašo pritožbo bomo obravnavali in nanjo odgovoril v 30 dneh. Če menite, da podjetje VELUX pritožbe ni ustrezno rešila, se lahko pritožite pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, gp.ip(at)ip-rs.si, https://www.ip-rs.si/.

9. Podatki za stik

Ta spletna stran je v lasti in upravljanju družbe VELUX Slovenija d.o.o. Ta izjava o varovanju osebnih podatkov je bila nazadnje posodobljena 15.11.2021.