Potrebujete pomoč?

Zahvaljujemo se vam za izkazan interes za izdelke VELUX. Za dodatno pomoč poglejte na pogosta vprašanja ali nas kontaktirajte preko spodnjih povezav.

Dolžnosti in pravice

Material na tej strani

Če vstopate ali brskate po tej strani ali drugače uporabljate material na tej strani, vključno s prenosom programske opreme, nujno pazite, da so uporabljene strani brez virusov, ki bi posegali ali poškodovali delovanje vašega računalniškega sistema, vključno da je prenešena programska oprema kompatibilna z vašo.

Kljub vsemu trudu za zagotovitev popolnosti, točnosti in aktualnosti strani, ne dajemo nikakršnega jamstva ali zagotovila v zvezi z materialom. Zato odsvetujemo ukrepanje na osnovi predstavljenega materiala, temveč priporočamo, da se obrnete na VELUX Slovenija, kjer se lahko dogovorite za potrebni material in pomoč.

Material je last družbe VELUX ali drugih. Prepovedana je reprodukcija ali raba celote ali dela materiala v kakršnikoli obliki, razen za osebno nekomercialno rabo. Ne dajemo nikakršnega dovoljenja za reprodukcijo ali uporabo materiala za kakršnekoli druge namene kot je običajno brskanje po spletni strani.

Če reproducirate dele materiala za osebno nekomercialno rabo, na reprodukcijah navedite vir materiala, tj. družbo VELUX z referenco te strani (http://www.VELUXtrgovina.si) in opozorilo o avtorskih pravicah "2011 VELUX Group".

Besedila, fotografije, filmi, risbe, grafike, zvoki, podatki itd. so morda predmet avtorskih pravic in so bodisi v lasti družbe VELUX ali pa ima družba VELUX dovoljenje za to.

Blagovne znamke in storitvene znamke, vključno z logotipi, slogani itd. so registrirane ali neregistrirane znamke, za katere ima dovoljenje za uporabo družba VELUX.

Prikazani izdelki in opisane proizvodne metode so lahko predmet drugih intelektualnih lastninskih pravic, vključno s patenti in patentnimi prijavami, ki jih družba VELUX uporablja z dovoljenjem.

Ne dajemo nikakršnega dovoljenja za uporabo katerekoli izmed teh intelektualnih lastninskih pravic, zato vas želimo opozoriti, da družba VELUX skrbno opazuje in nemudoma preganja kakršnokoli kršitev svojih intelektualnih lastninskih pravic, vključno z uporabo kazenskega pregona.

Kontakt

Telefon: 01 724 68 68
Email: velux@velux.si